Heerhugowaard Centraal


Gemeente Heerhugowaard heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. Deze visie is de routekaart om huizen en andere gebouwen in Heerhugowaard gefaseerd te verduurzamen en van het gas te krijgen. Er zijn drie startgebieden: de Oostertocht, de Schilderswijk en de Heemradenwijk en de bedrijventerreinen, het Stadshart en het Stationsgebied. In deze drie gebieden is de overstap vóór 2030 het meest kansrijk.

De gemeente werkt de komende jaren met inwoners, ondernemers en professionele partijen de Transitievisie Warmte uit tot concrete plannen voor een betaalbare uitvoering. De overstap naar een aardgasvrije warmtebron is voor woningeigenaren vrijwillig.

Voor veel nieuwere woningen in Oostertocht is elektrisch verwarmen een geschikt alternatief voor aardgas, maar voor een aantal woningen en dan vooral de appartementsgebouwen, is juist aansluiten op het warmtenet de beste optie. De gemeente verwacht dat in ieder geval een groot deel van de wijk in 2027 van het aardgas af is.

In de Schilderswijk en de Heemradenwijk kan het warmtenet worden uitgebreid vanaf de Rivierenwijk via De Draai. In deze wijken wordt naar verwachting tussen 2025 en 2030 aan aardgasvrij wonen gewerkt.

Ook voor de bedrijventerreinen, het Stationsgebied en het Stadshart liggen collectieve oplossingen voor de hand, omdat er veel industrie- en utiliteitsgebouwen en appartementencomplexen te vinden zijn. De gemeente verwacht dat er niet alleen vraag naar warmte is, maar ook naar koude om gebouwen te koelen. Het streven is om de transitie hier in 2026 af te ronden.

Grootschalige aanpak in de andere Heerhugowaardse wijken volgt later, maar de gemeente spoort inwoners en ondernemers aan om zelf alvast stappen te ondernemen, bijvoorbeeld door het pand voor te bereiden op een aardgasvrij bestaan, zonnepanelen te plaatsen en/of de isolatie en ventilatie te verbeteren.

De warmtetransitie is zeker niet nieuw voor Heerhugowaard. Zuidhoek I en Huygenhoek I hadden vanaf het begin een lokaal warmtenet, dat nu gevoed wordt door het HVC-warmtenet. Het regionale net spreidt zich steeds verder uit, in De Draai zijn Nerozero-woningen gebouwd. Woonwaard heeft al 400 woningen energieneutraal gemaakt en op en rond De Zandhorst en De Vaandel zijn diverse initiatieven voor een warmtenet en een warmte/koudenet opgestart.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl