Heerhugowaard Centraal


Het is nu heerlijk rustig boven regio Alkmaar, maar als Schiphol onder de coronabeperkingen vandaan komt zal het langzamerhand drukker worden dan ooit. Bovendien zullen inwoners hierover nog minder te zeggen hebben, waarschuwt Kennisnetwerk Impact in een brief aan gemeentebesturen in de regio.

De organisatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan de realisatie van 'Zuidstad', een zuidelijk stadscentrum in Amsterdam. Daarvoor moet het vluchtverkeer boven het gebied worden afgeschaald. Om Schiphol toch de ruimte te bieden wordt aan een 'hoogfrequent vliegsysteem' gewerkt voor de Polderbaan en de Kaagbaan, dat per baan tot 51 passages per uur kan verwerken. De Polderbaan is waar normaal gesproken dagelijks een lint van vliegtuigen naartoe gaat via regio Alkmaar.

"Daarnaast werkt men aan een herindeling van het luchtruim ter vergroting van capaciteit, waarbij 'optimale vaste routes' worden gepland die aan het nieuwe, hoogfrequent vliegsysteem zullen worden gekoppeld", vervolgt Impact. "Maar waar die rampzalige routes komen te liggen blijft volledig in het duister."

"Met die ‘optimale vaste routes’ zal de frequentie van vliegbewegingen de komende decennia worden opgevoerd tot om de 70 seconden en dat gedurende steeds langere perioden over het etmaal. Dit kan oplopen tot meer dan 800 vliegbewegingen per dag!", schrijft Impact. "Er is geen enkele wettelijke bescherming die dit tegen zal gaan, want het Totaal Volume Geluid over een jaar gemeten zal toch nog onder de 58dB (A) Lden blijven."

Ook maakt Impact zich zorgen over de aangekondigde reorganisatie van MRA. Deze zou de besluitvorming verder van de burger af plaatsen, onder andere door een grotere rol voor verzelfstandigde organisaties zoals Luchtverkeersleiding Nederland.  Via onder andere het 'Economisch forum Noord-Holland boven Amsterdam' reikt de invloed van MRA tot Den Helder aan toe.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl