Heerhugowaard Centraal


Het Altongebied in Heerhugowaard De Noord breidt uit, maar de infrastructuur ontwikkelt niet echt mee. Dit werd al aangestipt in de gebiedsvisie uit 2017 en sindsdien is de urgentie om actie te ondernemen gegroeid. Zo is inmiddels bekend dat gigant Amigo Plant naar het gebied komt. Het plan is om de wegen naar de hoeken van het gebied allen een upgrade te geven.

In de gebiedsvisie werd al aangestipt dat de breedte van diverse wegen onvoldoende is voor grootschalig transport met grote vrachtwagens. Zwaar verkeer heeft de voorkeur, omdat kleinere vrachtwagens met elkaar meer verkeersdrukte opleveren, minder efficiënt en belastender voor het milieu zijn. Daarnaast hebben meerdere wegen geen fietsstroken en is er beperkt plaats om vrachtwagens weg te zetten.

Ondernemers, Ondernemersvereniging Alton (OVAL), de gemeente, ingenieursbureau Sweco en ook de provincie willen, naast een verbeterde route via de Schoutenbosweg naar de N242, de Altonstraat doortrekken. Zou deze op Laanderweg aansluiten, eventueel via de Stationslaan, komt er een betere aansluiting op de N241, zoveel mogelijk buiten de bebouwing om.

Voor de zuidzijde is het eveneens de bedoeling om een bestaande verbinding te verbeteren, die met de N242 via de Pannekeetweg, en een nieuwe te creëren naar het oosten. De Vaandeldrager kan (via de Foxtrot?) verlengd worden naar de Hasselaarsweg, zodat er directe aansluiting is op de N194.

De vernieuwde infrastructuur biedt een betere doorstroming en spreiding van het verkeer. En dat is minder belastend voor het milieu, een ander speerpunt in de gebiedsvisie. Een speerpunt waar aan al gewerkt wordt met de aanleg van het HVC-warmtenet. De upgrades aan het wegennet moeten stapsgewijs binnen 10 jaar worden doorgevoerd. (foto: Bing)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl