Heerhugowaard Centraal


De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 21 april een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het vertonen van uiterlijke kenmerken door leden van motorclubs in de openbare ruimte, en het invoeren van een flexibele vergunning voor bedrijfsmatige activiteiten met een "ondermijnend karakter".

Er is een verbod in de APV opgenomen voor leden van motorclubs om zich in het openbaar te vertonen met kenmerken van hun club. Dit werd nodig geacht omdat via het strafrecht pas kan worden opgetreden tegen uiterlijk vertoon, als de rechterlijke uitspraak definitief tot verbod van een club heeft geleid. Daarnaast hergroeperen leden zich weer in andere groepen, zodat zij onder een uitspraak van de rechter uit kunnen komen. Opname van een verbod in de APV is een mooie tussenoplossing, vindt de Waardse raad.

Bedrijfsmatige activiteiten kunnen gebruikt worden als een dekmantel voor malafide of ondermijnende praktijken. Deze bedreigen niet alleen de markt, maar een veilig woon- en ondernemersklimaat. Criminelen doen er alles aan om illegale inkomsten te genereren en deze te verhullen. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van complexe constructies om illegaal geld wit te wassen via branches buiten de vergunningplicht.

Door de wijzigingen in de APV heeft de burgemeester nu de bevoegdheid om branches, gebieden en locaties aan te wijzen waarin alle bedrijven onder een APV-vergunningplicht vallen. Kwaadwillende ondernemers worden door de vergunningplicht geweerd, terwijl pandeigenaren gestimuleerd worden om ondernemers die te goeder trouw zijn in hun panden te vestigen. (foto: Pexels, Oleg Magni)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl