Heerhugowaard Centraal


Donderdag 17 oktober krijgen 2.500 Heerhugowaarders van 18 jaar en ouder een brief met een vragenlijst voor de tweejaarlijkse burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. De vragen kunnen schriftelijk en digitaal worden beantwoord. De gemeente gebruikt de resultaten om het beleid en de dienstverlening af te stemmen op de uitkomsten.

De antwoorden op de vragen geven de gemeente inzicht in wat inwoners vinden van bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening, communicatiemiddelen zoals Stadsnieuws, de staat en onderhoud van het groen en de mate waarin de gemeente haar inwoners betrekt bij het leefbaar maken en houden van de woonwijken. Ook wordt gevraagd naar de tevredenheid over allerlei voorzieningen, zoals het aantal scholen, mogelijkheden om te sporten en spelen, en gezondheidsinstellingen.

Het is belangrijk dat veel inwoners de vragenlijst ook daadwerkelijk invullen, zodat er een representatief beeld ontstaat. De uitkomsten worden begin 2020 gepubliceerd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl