Heerhugowaard Centraal


Het college van Heerhugowaard heeft de begroting voor 2020 vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. De raad bespreekt het sluitende kostenplaatje op maandag 4 november.

De begroting vertaalt negen programma's met beleidsvoornemens in getallen. De rode draad is ‘Faciliterend voor het geluk van onze inwoners’. Dat betekent dat de gemeente wil investeren in een sterke, duurzame, leefbare en vitale samenleving. Een samenleving waarbinnen het verantwoordelijkheid geeft aan inwoners, ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisaties, en zelf verantwoordelijkheid neemt waar nodig.

Voor 2020 staat 166 miljoen euro aan uitgaven geraamd. De belangrijkste inkomstenbron voor de sluitende begroting is de uitkering uit het Gemeentefonds van 89 miljoen euro. De gemeentebelastingen leveren 24 miljoen op. De hoogte van de lokale belastingen worden in december vastgesteld.

De begroting 2020 staat op heerhugowaard.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl