Heerhugowaard Centraal


De colleges van Langedijk en Heerhugowaard bieden vrijdag het herindelingsontwerp voor de fusiegemeente aan de beide raden aan. Dit is de volgende stap in het fusieproces. "De nieuwe gemeente is een sterke en innovatieve gemeente, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur." Sint Pancras en Koedijk staan in het ontwerp.

De mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente volgens de colleges aantrekkelijk en dynamisch. Doelen van de fusie zijn het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, het verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie en het versterken van de regio Alkmaar.

Er is een brede afweging gemaakt, met bijzondere aandacht voor Sint Pancras en Koedijk. De inwoners zijn in een onafhankelijke meting gevraagd naar hun mening over de fusie. Een meerderheid van de respondenten gaf aan liever met Alkmaar te willen fuseren. De twee dorpskernen zijn echter toch in het plan opgenomen. Hierover krijgen de inwoners thuis een brief.

De wensen en zorgen worden serieus genomen en vormen de basis voor een nieuwe wijk- en dorpsgerichte aanpak, aldus de colleges. Burgemeester Kompier van Langedijk: “Over dit ontwerp hebben wij overleg gehad met de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar. De colleges van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk blijven in gesprek over de rol en positie van Sint Pancras en Koedijk in het samenspel van meerdere gemeenten. Hierbij krijgen ook de inwoners uitdrukkelijk een rol.”

Het herindelingsontwerp staat in beide gemeenteraden voor besluitvorming op de agenda op dinsdag 8 oktober. Voorafgaand bespreekt het forum van Langedijk het ontwerp op dinsdag 1 oktober. De commissie van Heerhugowaard doet dat op woensdag 25 september.

Het herindelingsontwerp is te lezen op gemeentelangedijk.nl en heerhugowaard.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl