Woensdagavond vinden er werkzaamheden plaats langs de Westerweg (N242) nabij het kruispunt met de Edisonweg. Vanaf 20:00 uur tot middernacht verricht Provincie Noord-Holland onderhoud aan de berm.

De verkeerssnelheid wordt tijdens de werkzaamheden verlaagd tot 50 kilometer per uur en verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. (Foto: Provincie Noord-Holland)