Heerhugowaard Centraal


Een ambtelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard is haalbaar en verhoging van de kwaliteit van beide organisaties is mogelijk, maar het vergt wel een investering in beide ambtelijke apparaten. Dat is de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot.

Woensdagavond presenteerde onderzoeker Philip van Veller het rapport tijdens een openbare politiek-bestuurlijke avond in het Langedijker gemeentehuis. De zaal was goed bezet met raadsleden, andere ambtenaren, burgerraadsleden en andere belangstellenden.

Berenschot kreeg in december de opdracht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ambtelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard. De uitgangspunten waren beperking van kwetsbaarheid, verhoging van kwaliteit en versterking van bestuurskracht in de regio. Het bureau deed literatuurstudie, hield interviews en bouwde een businesscase op basis van benchmarks, takenanalyse, organisatie inrichting, ICT en huisvesting. Ook zijn bestuurlijk-juridische aspecten onderzocht en tenslotte zijn de risico’s en het transitieproces in kaart gebracht.

Het rapport concludeert dat ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk haalbaar is, maar dat de meerwaarde lager zal zijn dan verwacht, omdat er al zoveel succesvol samengewerkt wordt. Daarnaast worden doelstellingen niet automatisch behaald. Voor versterking van de bestuurskracht en de positie in de regio is meer nodig, stellen de onderzoekers. Een constatering, middels een benchmark, is dat beide gemeenten wat onderbemand zijn. De werkdruk is hoog. Dit probleem verdwijnt niet automatisch met een fusie; er moet versterking komen.

De Langedijker gemeenteraad bezint zich tijdens het zomerreces op de uitkomsten van het onderzoek. In september wordt het rapport behandeld in het forum. Op 18 september zullen de raden van Langedijk en Heerhugowaard gelijktijdig een besluit nemen over de vervolgstappen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl