Heerhugowaard Centraal

De provincie Noord-Holland investeert € 10 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland deze subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 10 miljoen wordt ruim € 3,1miljoen toegekend aan 13 verschillende projecten in de regio Noord-Kennemerland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van ruim € 490.000 toegekend aan de reconstructie Nauertogt Broek op Langedijk in de gemeente Langedijk. Ook is de subsidieaanvraag voor de herinrichting Middenweg Zuid in de gemeente Heerhugowaard gehonoreerd en heeft de provincie Noord-Holland subsidie toegekend aan de herinrichting van de Zijperstraat in Alkmaar.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl